Kẹp- Thanh cài

Nẹp sắt ACCO
Xem

Nẹp sắt ACCO

         
21,500đ  
Kẹp SLECHO Clip 25mm (hộp 12 cái)
Xem

Kẹp SLECHO Clip 25mm (hộp 12 cái)

         
6,000đ  
Kẹp SLECHO Clip 19mm (hộp 12 cái)
Xem

Kẹp SLECHO Clip 19mm (hộp 12 cái)

         
3,500đ  
Kẹp SLECHO Clip 15mm (hộp 12 cái)
Xem

Kẹp SLECHO Clip 15mm (hộp 12 cái)

         
3,000đ